O Klinice / About us

2
Kierownik Kliniki/Lekarz kierujący Oddziałem:  prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Małgorzata Freihoefer
Zespół Galeria
Charakterystyka Oddziału
Oddział dysponuje 40 łóżkami, w salach 2 i 3 osobowych, Blokiem Zabiegowym Elektrokardioterapii oraz Pracowniami Echokardiograficzną i Diagnostyki Nieinwazyjnej Układu Krążenia.
Personel Oddziału Elektrokardiologii to zespół o wysokich umiejętnościach zawodowych, z długoletnim stażem i dużym doświadczeniem w wykonywaniu diagnostyki i zabiegów terapeutycznych, w tym trudnych i skomplikowanych zabiegów implantacji stymulatorów, defibrylatorów-kardiowerterów serca i urządzeń resynchronizujących.
Zakres usług medycznych
 Działalność zabiegowa:  Diagnostyka i leczenie:
implantacja rozruszników serca zaburzenia rytmu serca
implantacja kardiowerterów-defibrylatorów niewydolność serca
implantacja urządzeń do resynchronizacji komór i przedsionków (CRT) choroba niedokrwienna serca
implantacja kardiowerterów-defibrylatorów z funkcją resynchronizującą (ICD-CRT) nadciśnienie tętnicze
usuwanie elektrod wewnątrzsercowych wady serca
diagnostyka inwazyjna i leczenie choroby niedokrwiennej serca